Page Nav

HIDE

LIST

LIST_STYLE

LIST

LIST_STYLE

Hover Effects

TRUE

Classic Header

Latest Article

latest
Showing posts with label Friend. Show all posts
Showing posts with label Friend. Show all posts

ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ୱେଜ୍ | The Monkey and the Wedge

ଏକଦା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାଠମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ନିୟମିତ ଭାବରେ, ସେମାନେ ସକାଳେ କାର୍ୟ୍ୟ ...